Sözel ve Poster Bildiriler

Bildiri Gönderme İçin Son Tarih: 20 Nisan 2020
Bildiri göndermek için tıklayınız

Bildiri Gönderim Koşulları

 • Bildiriler SÖZEL ve POSTER Bildiri olarak online toplanmaktadır. Posta, faks, e-posta ve benzeri yollarla gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Online bildiri gönderim sistemi; göndermeye karar verinceye kadar bildirinizi sistemde saklayabilme ve geri dönüp üzerinde tekrar çalışabilme olanağı sağlar.
 • Bir katılımcı en fazla iki bildiri gönderebilir.
 • Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) belirtilmelidir.
 • Bildirilerin kongre elektronik kitabında yer alabilmesi için, bildiri sahiplerinden en az birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir.
 • Kongre kayıtları tek isme yapıldığı için, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.
 • Bildiri özetleri Türkçe ve / veya İngilizce olarak gönderilecektir.
 • Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır).
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir.
 • Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan en az 300 en çok 500 kelime ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 500 kelimeden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir .
 • Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.
 • En fazla 2 adet tablo ve 2 adet grafik eklenebilir.Şekil, resim, tablolar jpg. veya gif. dosyası olarak (pixel boyutu yaklaşı 500x400, 300 dpi çözünürlükte ) eklenmelidir.
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Sözel Sunumlar

 • Sözel sunumlar Türkçe ve/veya İngilizce olarak yapılacaktır.
 • Sözel bildiri sunum süresi 10 dakika, tartışma süresi 5 dakikadır.
 • Sözel bildiri sunumları, sunum zamanından önce mutlaka kontrol edilmelidir.
 • İlk slayt kongrenin adı, araştırmanın başlığı, yazarlar, kurum ve adres bilgileri içermelidir.
 • Devam eden slaytlar sırasıyla amaç, konuyla ilgili kısa alan bilgisi, çalışmanın önemi, yöntem, bulgular/sonuçlar, tartışma, sonuç ve öneriler, kaynakça başlıklarını içermelidir.
 • Tablo, şekil ve grafikler kısaltma yapılmadan verilmelidir.
 • Slaytlarda başlıklar 28, metin ise 24 punto olarak yazılmalıdır.
 • Her slaytta en fazla 8 satır yer almalıdır.
 • Slayt sayısı 15-20 arasında olmalıdır.

Poster Sunumlar

Poster Bildiriler elektronik ekranlarda sergileneceği için poster bildiriniz aşağıdaki özelliklere göre digital olarak hazırlanmalıdır.
Hazırladığınız digital posteri habkon2020@gmail.com adresine iletmenizi rica ederiz.
Format: JPG
Width: 1080 pixels
Height: 1920 pixels
Resolution: 300 pixels/inch

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, ilgili kategoriler için oluşturulacak Hakem Değerlendirme Kurulları'nca yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sunum kabul / redleri için sonuç yazısı gönderilecektir.